onsdag 25. mai 2011

Felt: hold posisjon på target og start på signal

Har ikke kommet skikkelig i gang med feltarbeidet enda, men i dag ble det noen økter med det på kjøkkenet. Kommer til å variere mellom potetarget og frishaping, og i dag var det potetarget som stod på programmet. Har tenkt å følge oppskriften i Agility Right From The Start. Det betyr mye flisespikking på detaljer før felthindrene introduseres, men det tror jeg er vel anvendt tid for å få en stabil og god feltadferd. Opplegget før felthindrene introduseres ser ut så her:

Potetarget
Fri-shaping
Få fram potetarget-adferden
Få fram to av/to på-adferden. Belønn i posisjon, og bruk startsignalet helt fra begynnelsen.
Legg på hold posisjon + startsignal
Legg på hold posisjon
Legg til variasjon og forstyrrelser
Legg til variasjon og forstyrrelser
Øk avstanden
Øk avstanden
Trå ned på targeten fra en forhøyning


Vi er på punkt 2 på potetarget; Hold posisjon på target og start på signal. Her kan man enten bruke kun startsignalet som belønning eller belønne i posisjon og så gi startsignalet. Når 'hold posisjon' introduseres brukes alltid startsignalet for å avslutte bli-adferden. Det er fordi at feltadferden består av en kjede med 3 adferder, og starte på startsignalet er siste leddet i kjeden:

1. Komme i to av/to på-posisjon
2. Holde posisjonen
3. Starte på startsignalet

Kalle fikk 3 økter (8-10 repetisjoner i hver økt) med 'hold posisjon på target og start på signal'. Gjorde det på denne måten:

1.      La targeten (musematte) på gulvet
2.      Kalle trampet på targeten 
3.      Han holdt posisjonen (halvt sekund til to sekunder)
4.      Jeg ga startsignalet
5.      Han sprang mot utlagt belønning som var ball i tau, og vi hadde drakamp
6.   Brukte godbitmagnet for å ta han tilbake til ny repetisjon

Hadde forventet at den utlagte belønningen skulle bli i sterkeste laget, og at han ville få problemer med å holde posisjonen på targeten, men dengang ei. Han feilet bare en gang med at han prøvde seg på en spansk en, og det er jeg meget godt fornøyd med. Flinkere til å bytte leke med godbit ble han også i løpet av øktene, så det var en fin bonus å få med på kjøpet:)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar